Emdr

Wat is EMDR?

EMDR is een procedure waarbij de hersenen de emotionele lading van de gebeurtenis loskoppelen. Negatieve beelden, gedachten en emoties veranderen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en effectieve behandelstrategie bij PTSS.

Ze ontdekte het principe van de therapie tijdens een wandeling in het bos. Ze probeerde nare gedachten die in haar opkwamen los te laten en merkte dat haar ogen daarbij snel heen en weer bewogen. Ze stelde vast dat even erna de gedachten waren verdwenen en niet meer terugkwamen. Deze techniek probeerde ze uit op haar cliënten die aan trauma leden. Het resultaat was dat het daarna minder onprettig was om aan het trauma terug te denken. Later verfijnde ze haar techniek door snelle ritmische oogbewegingen in gang te brengen door cliënten haar vingers te laten volgen terwijl ze aan het trauma dachten.

Inmiddels is er een wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van EMDR. Waar met name bij stress, rouw en verdriet de gebeurtenis na een aantal behandelingen niet langer een overheersende rol speelt in het leven.

EMDR

bij Bouke

Komt vaak naar voren als integratiemogelijkheid als onderdeel van een NEI-sessie.
Immers worden er op die manier emoties helemaal verwerkt vanuit de oorsprong. De allereerste gebeurtenis die niet verwerkt is waarna er in de verschillende levensjaren gebeurtenissen niet geïntegreerd zijn. Het trauma, als je dat zo wil noemen, ten diepste opsporen en neutraliseren.

Wel zo prettig.