Systemisch werk

Wanneer mensen samenleven of werken, dan spreekt men van een systeem.
We zijn allemaal onderdeel van een systeem.

 

systemisch

werk

Wanneer mensen samenleven of werken, dan spreekt men van een systeem. We zijn allemaal onderdeel van een systeem. Thuis is dat het familiesysteem en je vriendenkring. Op je werk heb je de werkomgeving en organisatie waarin mensen in één systeem met elkaar opereren. Op school noem je dat de schoolomgeving.

Zo’n systeem wordt duidelijk middels een opstelling. Je maakt jouw interne situatie zichtbaar voor jezelf, door te werken met vloertegels en/of voorwerpen die tijdelijk de plek innemen van personen of gevoelens. Deze hebben allen betrekking op het bewuste onderdeel waar jij op dat moment mee worstelt. Dit is een duidelijke manier om goed inzicht te krijgen in je eigen interne proces. Het helpt je om de balans in bepaalde systemen en dynamieken te herstellen.

In de praktijk werk ik ook geregeld met de DUPLO methode om een opstelling te maken, vooral jongeren en kinderen vinden dit een prettige manier van werken, het geeft snel inzicht en een andere dynamiek dan “gewoon met elkaar praten”.